Axelfonden

Fonden är nedlagd sedan 2016-12-08

Axelfondens styrelse har beslutat att fonden läggs ned och att de medel som eventuellt blir kvar efter avslutandet ska gå till friplatser för deltagande i läger eller idrott hos KFUM Umeå. Dessa kan sökas via KFUM Umeås webbsida.

Det går därför inte längre att söka bidrag eller bidra till fonden.

 

Styrelsen har vid mötet 2016-12-08 därmed beviljat fondens sista bidrag till en summa av 10 000kr. De sökande kan vänta sig svar inom 1-2 veckor.

 

För de som söker liknande fonder vill vi tipsa om majblomman. 

 

Fonden startades 2011 av KFUM Umeå med hjälp av Swedbank för att ge stöd åt barns fritidsverksamhet. Under de år som fonden varit aktiv har ca. 500 000kr beviljats till över 200 barn och unga för deltagande olika fritidsintressen. Fonden avslutas då det inte längre finns några pengar kvar att dela ut och för lite bidrag som kommer in till fonden.