Axelfonden

Vi ger stöd till barn i norra Sverige som lever i fattiga förhållanden.

Fonden har startats av KFUM Umeå med hjälp av Swedbank för att ge stöd åt barns fritidsverksamhet. Förhoppningen är att vi ska kunna hjälpa barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid oavsett vilka familjeförhållanden de kommer ifrån.

Du kan stödja barns fritid genom att skänka ett bidrag eller bli månadsgivare. Fonden delar ut bidrag tre gånger per år så se till att ansöka om bidrag innan nästa beslutsdatum.

Läs mer…